War Heritage Institute

  • banner%20web%202022

  • banner%20web%20bbe%20nl

  • banner%20webnl

Uniform Fegelein – War Heritage Institute

Het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (KLM), sinds 2017 een site van het War Heritage Institute (WHI), heeft in de pers vernomen dat een klacht werd neergelegd in verband met een uniform dat in het KLM wordt tentoongesteld.

Het betreft een uniform toegeschreven aan de in 1945 terechtgestelde SS-generaal Hermann Fegelein, schoonbroer van Adolf Hitler. Dit werd in mei 2012 te goeder trouw aangekocht bij veilinghuis Hermann Historica uit München. Volgens de toen gangbare procedures gebeurde dit met akkoord van het hoofd Collecties (intussen overleden) en van de directeur-generaal (intussen gepensioneerd). Voor dit stuk werd 24.000 € betaald, exclusief kosten.

Het WHI wacht het gerechtelijk onderzoek niet af en heeft inmiddels zelf al een onderzoek bevolen naar de authenticiteit van het stuk, waarvoor enkele internationale experten gecontacteerd worden. Het WHI is er zich immers van bewust dat stukken uit deze periode meer en meer het voorwerp uitmaken van vervalsingen en/of doelbewust verkeerde toewijzingen aan historische figuren. De resultaten van dit onderzoek zullen gepubliceerd worden. Bij een eventuele vervalsing en/of verkeerde toewijzing zal uiteraard ook het veilinghuis hiervoor verantwoordelijk gesteld worden.

Het Museum wenst eveneens het verschil te benadrukken tussen de inhoud van de expositie waarin het stuk tentoongesteld wordt, die door een wetenschappelijk comité begeleid werd en die internationaal ook zeer goed onthaald is, en de discussie rond het stuk zelf. Op de expo zelf vertegenwoordigen de aangekochte stukken ook minder dan 2 % van het tentoongestelde, de andere stukken werden al kort na de Tweede Wereldoorlog door het Museum verworven.

Het WHI vraagt alvast aan iedereen die informatie over de geschiedenis van dit stuk zou kunnen hebben deze aan de instelling over te maken.

Dit spijtige voorval – waarmee elk museum vroeg of laat wordt geconfronteerd – zou beter met meer sereniteit behandeld zijn geweest, in het belang van de instelling én in het belang van het personeel dat zich dag na dag toelegt op het uitwerken van een unieke en kwaliteitsvolle culturele ervaring voor het publiek. Het personeel blijft dan ook het volste vertrouwen van de Directie genieten.

We zullen niet nalaten de conclusies van deze zaak mee te delen en zullen onze partners voorstellen om over deze bijzonder gevoelige materie overleg op te starten.