War Heritage Institute

  • banner%20web%20bbe%20nl

  • banner%20webnl

Nieuwe aanwinst: de persoonlijke wapens van Lieven Bauwens

Lieven Bauwens (1769-1822) was een van de zeldzame “Belgen” uit de periode van de Revolutie en het Franse keizerrijk die op een internationale reputatie kon bogen. Hij bestudeerde de industriële procedures die in Engeland werden toegepast en besloot in 1798 de Britse blokkade te forceren door een weefgetouw, de Mule Jenny, naar onze contreien over te brengen. De bliksemsnelle en chaotische loopbaan van de zakenman was innig verbonden met de economische geschiedenis van de Belgische departementen en van Gent in het bijzonder. Hij werd in 1800 trouwens burgemeester van de stad.

Napoleon bezocht Bauwens’ manufacturen in 1810 en verleende hem het Légion d’Honneur. De wapens die we hebben verworven, dateren uit deze periode: om de keizer te ontvangen schafte Lieven Bauwens, zoals alle notabelen van de Arteveldestad, op eigen kosten een officiersuniform van een bereden erewacht aan. De objecten werden bewaard door een tak van de familie die zich na de ondergang van de Bauwens en de val van het Keizerrijk in Engeland vestigde. Ze werden bij de Brusselse antiquair Teugels gevonden en de Koninklijke Vereniging van de Vrienden van het Legermuseum was nauw betrokken bij deze belangrijke aankoop.

De wapens vullen de collectiestukken aan die de instelling reeds in dit verband bezit, namelijk Bauwens’ tweesteek van de erewacht van de stad Gent (inv. 300217), evenals het schilderij dat we in bruikleen van de Musea voor Schone Kunsten hebben (inv. 301331) en dat Bauwens als burgemeester voorstelt.